Thursday, May 28, 2020
..:: Ambulatoriu integrat » Documente necesare ::..
| Login
 Documente necesare Minimize

Ambulatorul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta este in relatii contractuale cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Brasov.
 
            Pentru prezentarea la consultatii in ambulator trebuie sa prezentati urmatoarele documente:
                                    - actul de identitate
                                    - biletul de trimitere eliberat de medicul dumneavoastra de familie
                                    - dovada asigurare medicala - adeverinta de la locul de munca, cupon pensie
                                    - bonul de ordine eliberat de la fisier
                                    - programare pentru consultatii
 
           
            Pentru eliberarea de concedii medicale in ambulatorul spitalului trebuie sa prezentati urmatoarele documente:    
                                    - biletul de trimitere eliberat de medicul dumneavoastra de familie sau biletul de iesire din spital, dupa caz
                                    - adeverinta de salariat din care sa reiasa numarul de zile de concediu medical acordate in ultimele 12 luni
                                    - copie dupa concediul medical initial acordat
 
 
            In ambulatorul integrat pot fi eliberate urmatoarele documente:
                        - concedii medicale
                        - avize pentru comisie
                        - avize pentru persoanele cu handicap
                        - retete compensate
                        - bilete de trimitere catre alte specialitati sau investigatii paraclinice
 
            Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Brasov nu deconteaza consultatiile efectuate in cabinetele ambulatorului integrat in urmatoarele situatii:
            - numarul de zile de la data emiterii biletului de trimitere si data consultatiei este mai mare de 30 de zile.
            - pacientul se interneaza in spital in aceeasi zi in care a avut loc consultatia
            - pentru asiguratii altor case de sanatate prezentati in cabinetele de recuperare si fizioterapie