Saturday, November 17, 2018
..:: CONCURSURI ::..
| Login
 Concursuri Minimize


MODEL DE CERERE  pentru inscriere la concurs , click AICI

 


  Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

        - 2 posturi de asistenti medicali in specialitatea laborator clinic;

        - 1 post de asistent medical in specialitatea radiologie.

         Pentru detalii click AICI.

   Bibliografie si tematica, click AICI.

   Fise de post:

        - asistent medical laborator, click AICI 

        - asistent medical de laborator-Unitatea de Transfuzie Sanguina, click AICI

         - asistent medical radiologie, click AICI 


   Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

         - 14 posturi vacante de asistenti medicali in specialitatea medicina generala.

      Detalii si bibliografie, click AICI.

   Fise de post:

     - asistent medical generalist, click AICI

     - asistent medical medicina generala (UPU-SMURD), click AICI

     - asistent medical generalist ATI, click AICI

     - asistent medical Ambulatoriu integrat, click AICI

 


   Rezultatele candidatilor la proba scrisa la concursul de ocupare a postului vacant de operator II din 12.11.2018, click AICI.


  Anunt privind selectia dosarelor de concurs depuse de candidate pentru participarea la examenul de promovare in grad profesional din economist II in economist I, la Serv.Financiar din data de 14.11.2018, click AICI.


   La concursul pentru ocuparea postului de medic specialist in specialitatea obstetrica-ginecologie la Cabinetul de Obstetrica Ginecologie-Ambulator Integrat, a fost declarat admisa d-na Dr. Dimienescu Oana-Gabriela avand punctajul de 268,29 puncte.

   Eventualele contestatii se pot depune in termen de 24 de ore la sediul unitatii.


  SCJUBv organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:  11 posturi de infirmiera, 4 posturi de ingrijitoare si 1 post de brancardier. Pentru detalii click AICI.

  Bibliografie, click AICI.            

 Fisa de post:

           - infirmiera, click AICI

           - ingrijitoare, click AICI

           - ingrijitoare UPU-SMURD, click AICI

           - brancardier, click  AICI 

 


  Rezultatele finale obtinute de candidati la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de medic sef la Sectia Recuperare Medicina Fizica si Balneologie I-sediul Astra si Sectia Recuperare Medicina Fizica si Balneologie II-sediul Tractorul din 08.11.2018, click AICI.


  SCJUBv organizeaza examen de promovare pentru persoanele incadrate in functia de debutant: asistent medical, infirmier si registrator medical. Pentru detalii click AICI.

  Tematica si bibliografie:

         -infirmiere, click AICI.

        - asistenti medicali, click AICI.

        - registrator medical, click AICI.


  Anunt privind selectia dosarelor depuse de candidati pentru participarea la concursul de ocupare a postului vacant de economist I din perioada 12.11.2018-14.11.2018, click AICI.


  Anunt privind selectia dosarelor de concurs depuse de candidati pentru participarea la concursul de ocupare a posturilor vacante de operator II din perioada 12.11.2018-14.11.2018, click AICI.


   Concursul pentru ocuparea postului vacant de medic in specialitatea obstetrica-ginecologie la Cabinetul de Obstetrica Ginecologie - Ambulator Integrat se va desfasura in data de vineri  9 noiembrie 2018, ora 9, la Pavilionul Tractorul din strada Oltet, nr. 2.


  SCJUBv organizeaza examen de promovare in functia de infirmier pentru persoanele incadrate in functia de ingrijitoare, pentru detalii click AICI.

   Tematica si bibliografie: click  AICI.


  Rezultatele finale la concursul de ocupare a posturilor vacante de muncitor necalificat si ingrijitoare, click AICI.


  Rezultatele finale la concursul de ocupare a postului vacant de muncitor calificat (electrician si liftier), click AICI.


  Borderou final cuprinzand rezultatele obtinute de candidata la probele concursului de ocupare a functiei vacante de medic sef la Sectia Reumatologie  din data de 01.11.2018, click AICI.


  Anunt privind selectia dosarelor de concurs depuse de candidati pentru participarea la concursul de ocupare a functiei vacante de medic in specialitatea medicina interna la Sectia Clinica Medicina Interna III- Pavilion Tractorul, click AICI.


  EXAMENUL PENTRU FUNCTIA DE MEDIC SEF SECTIE REUMATOLOGIE VA  AVEA LOC IN DATA DE 1 NOV, ORA 11.00, LA SEDIUL CENTRAL


  Borderou final cuprinzand rezultatele obtinute de candidati la probele concursului de ocupare a postului vacant de fiziokinetoterapeut la Compartimentul de Recuperare Medicina Fizica si Balneologie II-Tractorul, desfasurat in perioada 23.10.2018-29.10.2018, click AICI.


  Rezultatele candidatilor la proba scrisa la concursul de ocupare a posturilor vacante de ingrijitoare din 30.10.2018, click AICI.


  Rezultatele candidatilor la proba scrisa la concursul de ocupare a postului vacant de electrician din 30.10.2018, click AICI.


  SCJUBv organizeaza examen intern de promovare intr-o functie cu nivel de studii superior, referent de specialitate gradul III la Compartimentul de Documente Clasificate, detalii click AICI.


  SCJUBv organizeaza examen intern de promovare in grad imediat superior pentru functia de economist II in functia de economist I la serviciul Financiar, pentru detalii click AICI.


   Borderou final cuprinzand rezultatele obtinute de candidati la probele concursului de ocupare a posturilor vacante de infirmiere si ingrijitoare la SCJUBv din 22.10.2018-25.10.2018, click AICI.


   Anunt privind selectia dosarelor de concurs depuse de candidati pentru participarea la concursul de ocupare a posturilor vacante de muncitor necalificat si ingrijitoare din perioada 30.10.2018-01.11.2018, click AICI.


   Anunt privind selectia dosarelor de concurs depuse de candidati pentru participarea la concursul de ocupare a postului vacant de muncitor calificat (electrician si liftier) din perioada 30.10.2018-01.11.2018, click AICI.


    Rezultatele la proba scrisa obtinute de candidati la concursul de ocupare a postului vacant de fiziokinetoterapeut la Compartimentul Recuperare Medicina Fizica si Balneologie II - Tractorul, click AICI.


     Rezultatele la proba scrisa obtinute de candidati la concursul de ocupare a posturilor vacante de infirmiere si ingrijitoare, din data de 22.10.2018, click AICI.


     Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante la Serviciul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale: un  post de economist I si un post de operator II. Pentru detalii click AICI.

    Tematica si bibliografie:

           - economist, click AICI

           - operator, click AICI.

    Fisa de post:

         - economist, click AICI

         - operator, click AICI

 


    Anunt privind selectia dosarelor de concurs depuse de candidati pentru participarea la concursul de ocupare a postului vacant de fiziokinetoterapeut la Compartimentul de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie II-Tractorul, din perioada 23.10.2018-26.10.2018, click AICI.


    Anunt privind selectia dosarelor de concurs depuse de candidati pentru participarea la concursul de ocupare a posturilor vacante de infirmiere si ingrijitoare la SCJUBv din perioada 22.10.2018-26.10.2018, click AICI.


   Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, scoate la concurs un post de medic primar in specialitatea Ortopedie si traumatologie, la Sectia clinica Ortopedie-traumatologie, post publicat in Viata Medicala nr.41/12.10.2018, click AICI.


    Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, scoate la concurs un post de medic in specialitatea Medicina interna, la Sectia clinica Medicina interna III-Pavilion Tractorul, post publicat in Viata Medicala nr.41/12.10.2018, click AICI..


     Pentru punctajul obtinut la examenul de promovare in grad profesional din functia de referent de specialitate gradul II in functia de referent de specialitate gradul I si din functia de economist I in functia de economist IA, din data de 10.10.2018 click aici.


     Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

- 1 post muncitor calificat electrician la Atelierul nr. 2;

- 1 post muncitor calificat liftier la Atelierul nr. 2;

- 1 post muncitor necalificat la Biroul Administrativ-Transporturi;

- 2 posturi ingrijitoare la Biroul Administrativ-Transporturi.

Pentru detalii (conditii de participare, inscriere, participare la concurs) click aici.

Pentru bibliografie click aici.

Pentru fisa postului click pe: Electrician; Liftier; Muncitor necalificatIngrijitoare


      Raportul final obtinut de candidata admisa la concursul de promovare in grad profesional din operator I in economist II, click AICI.


      Selectia dosarului de concurs depus de candidata pentru  participarea la examenul de promovare in grad profesional din operator I in economist II la serv. Contabilitate, click AICI.


    Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de fiziokinetoterapeut in cadrul Compartimentului de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie II-stationar Tractorul. Pentru detalii click AICI.

      Tematica si bibliografie, click AICI


     Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov  organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

            - 13 posturi  de infirmiera;

            - 3 posturi de ingrijitoare.

        pentru detalii, click AICI. 

       Bibliografie, click AICI

       Fisa de post:

          - infirmiera, click AICI

          - infirmiera UPU-SMURD, click AICI

          - ingrijitoare, click AICI

 


     Rezultatele obtinute la concursul de ocupare a postului vacant de medic specialist in specialitatea Cardiologie, la Compartimentul cardiologie interventionala, click AICI.


     SCJUBv organizeaza examen intern de promovare in grad profesional imediat superior. Pentru detalii click AICI.


     Rezultatele obtinute la concursul de ocupare a postului vacant de medic specialist in specialitatea Gastroenterologie, la Compartimentul Endoscopie. Click AICI.


     Examenul intern de promovare din functia de operator I in functia vacanta de economist II la Serviciul Contabilitate va avea loca in data de 03.10.2018 ora 10:00 la sediul administrativ al SCJUBv, etajul VI. Pentru detalii clic AICI. Pentru tematica si bibliografie clic AICI.


     Concursul pentru ocuparea postului vacant de medic specialist in specialitatea cardiologie la Compartimentul cardiologie interventionala va avea loc in data de 24.09.2018 ora 10. Clic AICI.


       Au fost selectate dosarele depuse de candidatii pentru participarea la concursul de ocupare a functiei vacante de medic in specialitatea obstetrica-ginecologie la cabinetul de obstetrica-ginecologie Ambulatoriul integrat. Pentru detalii click AICI.


      Punctajul final obtinut de candidatii la concursul de ocupare a posturilor vacante de referent de specialitate la Serviciul R.U.N.O.S. , click AICI.


      Punctajul obtinut de candidatii admisi la interviul pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de referent de specialitate la Serviciul R.U.N.O.S. , click AICI.


      Punctajul la proba practica obtinut de candidatii la concursul de ocupare a posturilor vacante de referent de specialitate la Serviciul R.U.N.O.S. , click AICI.


      Rezultatele finale al concursului organizat in data de 11.09.2018 in vederea ocuparii postului vacant de medic specialist in specialitatea medicina de urgenta la UPU-SMURD, click AICI.


      Rezultatele candidatilor la proba scrisa la concursul de  ocupare a posturilor vacante de referenti de specialitate cu studii superioare la Serviciul R.U.N.O.S. din 11.09.2018, click AICI.


     Anunt privind selectia dosarelor de concurs depuse de candidati pentru participarea la concursul de ocupare a posturilor vacante de referent de specialitate cu studii superioare la Serviciul R.U.N.O.S. din perioada 11.09.2019-13.09.2018, click AICI.


     SCJUBv scoate la concurs urmatoarele posturi de medici publicate in Viata Medicala nr.35/31.08.2018, click AICI.


    Anunt privind selectia dosarelor depuse de candidati la examenul de ocupare a functiei vacante de medic sef pentru urmatoarele sectii: click AICI.


    Concursul pentru ocuparea postului de medic specialist in specialitatea Gastroenterologie la Compartimentul de Endoscopie, va avea loc in data de 19.09.2018, ora 10.00, sediul central.


    Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

       - 2 posturi vacante de referent de specialitate cu studii superioare (S) la Serviciul RUNOS.

     Pentru vizualizarea anuntului click AICI.

     Bibliografie, click AICI.

     Fise de post:

         - referent de specialitate Serviciul RUNOS-resurse umane, click AICI

         - referent de specialitate Serviciul RUNOS- salarizare, click AICI.

 


     SCJU Brasov face, in perioada 10.08.2018 - 27.08.2018, inscrieri la concurs pentru urmatoarele functii:

       -Sef Sectie Recuperare, medicin fizica si balneologie II - Pavilion Tractorul.

       -Sef Sectie Recuperare, medicin fizica si balneologie I - Pavilion Astra.

       -Sef Sectie Reumatologie - Pavilion Astra.

       -Sef Sectie Clinica Oncologie Medicala.

     Inscrierile se fac la sediul SCJU Brasov situat in strada Calea Bucuresti nr. 25-27.

     Pentru detalii clic aici.


       Rezultatul final la examenul organizat in data de 01.08.2018 in vederea ocuparii postului vacant de medic sef Laborator Radiologie si Imagistica Medicala, click AICI.


       Rezultatele candidatilor la proba scrisa la concursul de ocupare a posturilor vacante de brancardier si manipulant bunuri, click AICI.


       Anunt privind examenul pentru ocuparea postului vacant de medic sef Laborator Radiologie si Imagistica Medicala, click AICI.


      Anunt privind selectia dosarului de concurs depus de candidata pentru participarea la examenul de promovare in grad profesional din ingrijitoare in infirmiera, din data de 31.07.2018, click AICI.


      Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, scoate la concurs un post de medic primar confirmat in specialitatea Medicina interna la Sectia clinica Medicina Interna III-Pavilion Tractorul,  post publicat in ViataMedicala nr.30/27.07.2018, click  AICI.


       In urma concursului din perioada 26-27.07.2018, postul de medic primar in specialitatea ORL a fost ocupat.


       Anunt privind selectia dosarelor de concurs depuse de candidati pentru participarea la concursul de ocupare a postului vacant de brancardier la Sectia clinica Medicina Interna I si a postului vacant de manipulant bunuri la Compartimentul de gestionare a lenjeriei de spital in data de 01.08.2018, click AICI.


      SCJUBv organizeaza in data de 31.07.2018 ora 10.00, examen de promovare din functia de ingrijitoare in functia de infirmier la Sectia Gastroenterologie. Pentru detalii click AICI. 

      Tematica si bibliografie: click  AICI.


     Concursul pentru ocuparea postului de medic primar, in specialitatea ORL se va desfasura in perioada 26-27.07.2018, ora  09.00 la SCJUBv, pavilion Marzescu.


     Rezultatele la proba scrisa la concursul de ocupare a postului vacant de brancardier la Serviciul Judetean de Medicina Legala, click AICI.


     Selectia dosarelor depuse de candidati pentru concursul din data de 20.07.2018, pentru postul vacant de brancardier la Serviciul Judetean de Medicina Legala - 4 candidati admisi. 


     Selectia dosarelor de concurs depuse de candidati pentru urmatoarele posturi:

      - un post de medic specialist in specialitatea cardiologie, la Compartimentul Cardiologie interventionala,- 1 candidat admis


     Punctajul final la concursul de ocupare a posturilor vacante de asistenti medicali la UPU-SMURD, click AICI.


     Selectia dosarelor de concurs depuse de candidati pentru urmatoarele posturi:

          - doua posturi de medic specialist in specialitatea Medicina de urgenta la UPU-SMURD- 2 candidati admisi


      Rezultatele candidatilor, la proba scrisa, la concursul de ocupare a posturilor vacante de asistenti medicali si asistent social la UPU-SMURD, din 17.07.2018, click AICI.


      Selectia dosarelor de concurs depuse de candidati pentru urmatoarele posturi:

           - 5 posturi de asistent medical in specialitatea medicina generala la UPU-SMURD - 11 candidati admisi

           - 1 post asistent social la UPU-SMURD - 2 candidati admisi

     Candidatii selectati care nu au dosarele complete, sunt asteptati in data de 12.07.2018 la serviciul RUNOS in vederea depunerii actelor lipsa. Termenul limita pentru completarea dosarelor, cu actele lipsa,  este 16.07.2018, ora:14.00

 


       Selectia dosarelor de concurs depuse de candidati pentru urmatoarele posturi:

           - medic primar in specialitatea ORL, la Sectia clinica ORL- un candidat admis

           - medic specialist in specialitatea Gastroenterologie la Compartimentul de Endoscopie - 4 candidati admisi

 


    Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov organizeaza in perioada 01.08.2018-03.08.2018, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

       - 1 post de brancardier la Sectia clinica Medicina Interna I;

       - 1 post de manipulant bunuri la Compartimentul de gestionare a lenjeriei de spital.

    pentru detalii, click AICI.

      Bibliografie:

           - brancardier, click AICI

           - manipulant bunuri, click AICI.

      Fise de post

           - brancardier, click AICI

           - manipulant bunuri, click AICI. 


     Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, scoate la concurs un post de medic specialist in specialitatea cardiologie, la Compartimentul Cardiologie interventionala, post publicat in Viata Medicala nr.27/06.07.2018, click AICI.


      Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov scoate la concurs doua posturi de medic specialist in specialitatea Medicina de urgenta la UPU-SMURD, publicate in Viata Medicala nr.26/29.06.2018, click AICI.


      Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov organizeaza, in data de 20.07.2018, concurs pentru ocuparea unui post vacant de brancardier la Serviciul Judetean de Medicina Legala. Pentru detalii click AICI.

      Bibliografie, click AICI.

      Fisa postului, click AICI.

 


      Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, organizeaza in perioada 17.07.2018-19.07.2018, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

          - 5 posturi de asistent medical in specialitatea medicina generala la UPU-SMURD;

          - 1 post vacant de asistent social la UPU-SMURD

      pentru detalii click AICI.

       Bibliografie:

           - asistent medical generalist UPU-SMURD, click AICI;

           - asistent social cu studii superioare la UPU-SMURD, click AICI.

     Fise de post:

            - asistent medical medicina generala (UPU-SMURD), click AICI

            - asistent social la UPU-SMURD, click AICI.

 


      Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov scoate la concurs urmatoarele posturi de medici :

           - medic primar in specialitatea ORL, la Sectia clinica ORL;

           - medic specialist in specialitatea Gastroenterologie la Compartimentul de Endoscopie.

      publicate in Viata Medicala nr. 25/ 22.06.2018, click AICI.


       SCJUBv organizeaza in data de 28.06.2018, examen de promovare in functia de infirmier pentru persoanele incadrate in functia de ingrijitoare.

        Pentru detalii click AICI.

        Tematica si bibliografie: click  AICI.       Examen intern pentru promovare in grad imediat superior pentru functia de economist I in functia de economist IA la Serviciul Contabilitate. Examenul va avea loc in data de 18.06.2018 la ora 10 la sediul administrativ al SCJUBV, etajul 6.

Pentru detalii click AICI

Pentru bibliografie click AICI.


       Inscrieri la concursul pentru ocuparea postului de sef Laborator Radiologie Imagistica Medicala. Inscrierile se fac in perioada 08.06.2018 - 22.06.2018 la sediul SCJUBV situat in strada Calea Bucuresti nr.25-27 la Serviciul RUNOS. Pentru detalii click AICI.


       Rezultat contestatie proba scrisa (test grila) - asistent medical generalist din 04.06.2018. Pana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .


       Contestatii la rezultatul examenului de promovare in grad profesional. Pana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .


       Rezultatele finale la concursul de ocupare a postului vacant de asistent medical in specialitatea balneofiziokinetoterapie la Sectia Recuperare Medicala, Medicina Fizica si Balneologie, Tractorul.

Pana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .


       Rezultatele finale la concursul de ocupare a posturilor vacante de ingrijitoare, infirmiera, brancardier. Pana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .

 


       Rezultatele finale la concursul de ocupare a posturilor vacante de asistent medical din perioada 04.06.2018-06.06.2018 : Pana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .


       Rezultatele finale ale concursului organizat in datele de 04.06.2018-05.06.2018 in vederea ocuparii postului vacant de medic in specialitatea epidemiologie la Serviciul Specializat de Prevenire a infectiilor Asociate Asistentei Medicale PAvilion ASTRA. Pana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .


       Rezultatele candidatilor la proba scrisa la examenul de promovare in grad profesional din data de 30.05.2018 ora 10:00, etaj 6, sediul central. Pana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .


       Proba interviu pentru asistenti medicali in specialitatea medicina generala va avea loc in data de 6 iunie,  incepand cu ora 9.30.


       Proba interviu pentru infirmiere, ingrijitoare, brancardier si asistent in specialitatea balneofiziokinetoterapie va avea loc in data de 6 iunie, incepand cu ora 8.30.


       Rezultat teste grila la concursul de ocupare a posturilor vacante de asistenti medicali si infirmiere din data de 04.06.2018, ora 12Pana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .


       Rezultat teste grila la concursul de ocupare a posturilor vacante de asistenti medicali si infirmiere din data de 04.06.2018, ora 10Pana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .

Rezultat concurs pentru ocuparea postului vacant de medic specialist in specialitatea chirurgie plastica, din data de 30.05.2018-31.05.2018Pana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .


     A avut loc selectia dosarelor de concurs depuse de candidatii pentru participarea la concursul de ocupare a posturilor vacante de asistenti medicali si personal auxiliar din perioada 04.06.2018-06.06.2018. Pana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .

     IMPORTANT: pentru a evita aglomeratia, ASISTENTII BALNEO, INFIRMIERELE, BRANCARDIERII SI INGRIJITOARELE VOR VENIA DE LA ORA 10, IAR ASISTENTELE DE LA ORA 12.


       Rezultat concurs organizat in data de 29.05.2018 pentru postul de medic in specialitatea boli infectioasePana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .


       Rezultat concurs organizat in data de 29.05.2018 pentru postul de medic in specialitatea oncologiePana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .


       Concurs pentru ocuparea postului de auditor gradul II in data de 18 iunie 2018, ora 10:00.

     Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, cu sediul in Brasov, strada Calea Bucuresti nr.25-27, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului de auditor gradul II la Compartimentul Audit.     

     Pentru detalii click AICI     

     Bibliografie click AICI     

     Fisa postului click AICI 


       Lista candidatilor la proba scrisa la examenul de promovare in grad/treapta profesionala la examenul din data de 30.05.2018, ora 10:00, la etajul 6, sediul central. Pana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .


       Rezultat examen de promovare in treapta profesionala-infirmiere debutante din data de 18.05.2018Pana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .

             Examen de promovare in treapta profesionala-infirmiere debutante

   In data de 18.05.2018 ora 10:00, in Pavilionul Central la etajul 6, va avea loc proba scrisa la examenul de promovare in treapta profesionala-infirmiere debutante. 

   


       Concurs  pentru ocuparea postului vacant de medic epidemiologie

   Concursul pentru ocuparea postului vacant de medic in specialitatea epidemiologie la Serviciul Specializat de Prevenire a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale Pavilion ASTRA va avea loc in perioada 04.06.2018-05.06.2018 ora 10 la Facultatea de Medicina Brasov Corpul K - str. Nicolae Balcescu nr.56.


       Concurs  pentru ocuparea postului vacant de medic oncologie

       Concursul pentru ocuparea postului vacant de medic in specialitatea oncologie la Sectia Clinica Oncologie Medicala va avea loc in perioada 29.05.2018-30.05.2018 ora 9 la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov - Pavilion Marzescu, str. Cuza Voda nr.28.


 

        Concurs pentru ocuparea postului vacant de medic 

Concursul pentru ocuparea postului vacant de medic in specialitatea boli infectioase la Ambulatoriul Integrat - Cabinetul de Boli Infectioase si a doua posturi vacante de medic in specialitatea boli infectioase la Serviciul Specializat de Prevenire a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale Pavilion ASTRA, va avea loc in perioada 29.05.2018-30.05.2018 ora 13 la Spitalul de Boli Infectioase Brasov, str. Mihai Viteazu nr.9.


        Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov organizeaza in perioada 04.06.2018-06.06.2018, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

            - 23 posturi vacante de asistent medical in specialitatea medicina generala;

            - 1 post vacant de asistent medical in specialitatea balneofiziokinetoterapie;

            - 7 posturi vacante de infirmiera

            - 6 posturi vacante de ingrijitoare;

            - 1 post vacant de brancardier

    pentru detalii si bibliografie, click AICI.

       Bibliografie asistent medical balneofiziokinetoterapie, click AICI.

       Fisa de post:

              - asistent medical generalist, click AICI

              - asistent medical balneofiziokinetoterapie, click AICI

              - infirmiera, click AICI

                - brancardier, click  AICI 

 

 


            Punctajul final la concursul de ocupare a posturilor vacante de asistenti medicali la UPU-SMURD din perioada 04.05.2018-09.05.2018. Pana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .


           Punctajul final la concursul de ocupare a posturilor vacante de infirmieri la UPU-SMURD, desfasurat in perioada 04.05.2018-08.05.2018. Pana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .


           Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, organizeaza examen de promovare pentru persoanele incadrate in functia de debutant:asistent medical, infirmier si registrator medical. Pentru detalii click AICI.

         Tematica si bibliografie, examen de promovare:

                 - asistenti medicali, click AICI.

                 - infirmiere, click AICI.

                 - registrator medical (UPU), click AICI.

                 - registrator medical (Biroul de Internari), click AICI.

 


      Concursul pentru ocuparea postului vacant de medic specialist in specialitatea chirurgie plastica si microchirurgie reconstructiva si a postului vacant de medic in specialitatea chirurgie plastica si microchirurgie reconstructiva la Sectia Clinica Chirurgie Plastica si Microchirurgie Reconstructiva, va avea loc in perioada 30.05.2018-31.05.2018 , ora 09.00- Sediul Central din Calea Bucuresti, nr.25-27.


      Rezultatele candidatilor la proba scrisa (test grila) la concursul de ocupare a posturilor vacante de asistenti medicali si infirmiere la UPU-SMURD din data de 07.05.2018. Pana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .


      Anunt privind selectia dosarelor de concurs depuse de candidati pentru participarea la concursul de ocupare a posturilor vacante de asistenti medicali si infirmiere de la UPU-SMURD din perioada 04.05.2018-09.05.2018. Pana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .


      Rezultatele finale la concursul organizat in perioada 19.04.2018-20.04.2018 in vederea ocuparii unui post de medic specialist in specialitatea chirurgie generala la Sectia Chirurgie Generala II-Pavilion Centra. Pana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .


      Rezultatele finale obtinute de candidati la concursul de promovare in treapta imediat superioara a muncitorilor calificati in meseria de instalator, fochist si operator oxigen din cadrul Atelierului nr.2. Pana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .


      Rezultatele finale obtinute de candidati la concursul de promovare in treapta imediat superioara a muncitorilor calificati in meseria de liftier si zugrav-vopsitor din cadrul Atelierului nr.2 de intretinere si reparatii cladiri, din 16.04.2018. Pana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .


      Anunt privind concursul pentru ocuparea postului vacant de medic specialist in specialitatea chirurgie generala, click AICI.


      Anunt privind selectia dosarelor de concurs depuse de candidati pentru participarea la examenul de promovare in treapta imediat superioara a muncitorilor calificati din cadrul Atelierului nr.2 de intretinere si reparatii cladiri. Pana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .


 

      Spitalul Clinic Judetean de Urgenta organizeaza concurs in perioada 04.05.2018-10.05.2018, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

           - 6 posturi vacante de asistent medical in specialitatea medicina generala la UPU-SMURD

           - 3 posturi vacante de infirmiera la UPU-SMURD

    pentru detalii click AICI.

        Bibliografie:

            - asistent medical medicina generala, click AICI.

            - infirmiera, click AICI.

       Fise de post:

            - asistent medical medicina generala (UPU-SMURD), click AICI

            - infirmiera UPU-SMURD, click AICI

 

 


       Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov organizeaza in data de 20.04.2018, examen intern de promovare in treapta profesionala imediat superioara pentru functia de muncitor calificat in meseria de instalator, fochist si operator statia de oxigen. Pentru detalii click AICI.


       Anunt privind selectia dosarelor de concurs depuse de candidati pentru participarea la concurs/examen pentru urmatoarele posturi de medici. Pana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .

       Documentele lipsa vor fi aduse pana in data de 10.04.2018 la serviciul RUNOS


       Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov organizeaza in data de 16.04.2018, examen intern de promovare in treapta profesionala imediat superioara pentru functia de muncitor calificat in meseria de liftier si zugrav-vopsitor. Pentru detalii click AICI.


         Punctajul final la concursul de ocupare a posturilor vacante de asistenti medicali la Compartimentul de Dietetica din perioada 20.03.2018-22.03.2018. Pana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .


         Rezultatele candidatilor la proba scrisa(test grila) la concursul de ocupare a posturilor vacante de asistenti medicali la Compartimentul de Dietetica.Pana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .


         Anunt privind selectia dosarelor de concurs depuse de candidati pentru participarea la concursul de ocupare a posturilor vacante de asistenti medicali la Compartimentul de Dietetica, din perioada 20.03.2018-22.03.2018, ora 10.00. Pana la obtinerea consimtamantului de publicare a datelor pe Internet puteti cere detalii la serviciul R.U.N.O.S. .

 


  
   Minimize

 

 MODEL DE CERERE  pentru inscriere la concurs , click AICI

 


        Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov scoate la concurs urmatoarele posturi de medici, publicate in Viata Medicala nr.10/09.03.2018 : click AICI. 

        Perioada de inscrieri: 09.03.2018-23.03.2018, ora 15.00


       Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov organizeaza in perioada 20.03.2018-22.03.2018, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

           - 2 posturi vacante de asistent medical in specialitatea nutritie si dietetica/medicina generala la Compartimentul de Dietetica

      pentru detalii click AICI.

       Bibliografie, click AICI.

       Fisa de post, click AICI

        

 


      Rezultatul concursului din data de 21.02.2018-22.02.2018, pentru ocuparea postului vacant de medic specialist in specialitatea ATI, la Compartimenrul ATI(ORL+OFTALMOLOGIE), click AICI.


     Concursul pentru ocuparea postului de medic specialist in specialitatea ATI, la compartimentul ATI ORL si Oftalmologie, va avea loc in perioada 21.02.2018-22.02.2018, ora 14.00, Pavilion central. 


     Rezultatul final la concursul din 08.02-09.02.2018 pentru ocuparea postului de medic primar in specialitatea ATI, la Sectia Clinica ATI:

           - dr. Stoica Mariana Doly- admis


     Concursul pentru ocuparea postului de medic primar in specialitatea ATI, va avea loc in perioada 08.02.2018-09.02.2018, ora 10.00, la Sectia Clinica ATI-Pavilion central.


     Rezultatul final la concursul de medic specialist in specialitatea cardiologie, pentru Sectia Clinica Cardiologie I, desfasurat in data de 26.01.2018 :

         - dr. Benta Valentina, medic specialist in specialitatea cardiologie - admis   


     Selectia dosarelor de concurs depuse de candidati pentru participarea la concursul de  ocupare a postului de medic specialist in specialitatea ATI, la compartimentul ATI ORL si Oftalmologie:

        - dr. Bartalis Oana

        - dr. Galbinean George

 


     Rezultatul final la concursul din 19.01.2018, pentru ocuparea postului de medic specialist in specialitatea reumatologie, la Sectia Reumatologie-Astra

       - dr. Toma Maria Alexandra, medic specialist in specialitatea reumatologie - adims


      Rezultatul final la concursul din 17.01.2018, pentru ocuparea postului de medic  in specialitatea Medicina de Urgenta, la UPU SMURD

        - dr. Aprodu Catalin Cristian, medic rezident an.V, medicina de urgenta. - admis


     Rezultatele finale obtinute de candidati, la concursul de ocupare a postului vacant de fiziokinetoterapeut, la Sectia clinica Chirurgie Plastica  si Microchirurgie Reconstructiva  desfasurat in perioada 09.01.2018-11.01.2018, click AICI.


      Rezultatele la proba scrisa, la concursul de ocupare a postului vacant de fiziokinetoterapeut la Sectia clinica Chirurgie Plastica din data de 09.01.2018, click AICI.


      Anunt privind selectia dosarelor de concurs depuse de candidati pentru participarea la concursul de ocupare a postului vacant de fiziokinetoterapeut din 09.01.2018, click AICI.


     Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist in specialitatea ATI in cadrul compartimentului ATI ORL si Oftalmologie, post publicat in Viata Medical Nr.1/05.01.2018. 


     Selectia dosarelor de concurs depuse de candidati, pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de medic primar in specialitatea ATI, la Sectia clinica ATI:

       - dr. Stoica Mariana Doly


      Rezultatele finale obtinute de candidati la examenul de ocupare a postului vacant de Sef birou Administrativ-Transporturi, din data de 28.12.2017,  click AICI.


      Rezultatele finale obtinute de candidati la concursul de ocupare a posturilor vacante de registrator medical, click AICI.


      Rezultatele finale obtinute de candidati la concursul de ocupare a posturilor vacante de manipulant bunuri, click AICI.


      Punctajul final si repartitiile candidatilor la concursul de ocupare a posturilor temporar vacante de asistenti medicali si infirmiere din perioada 22.12.2017-27.12.2017, click AICI.


      Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov scoate la concurs un post de medic primar confirmat in specialitatea ATI la Sectia clinica ATI, Pavilion Central, post publicat in Viata Medicala nr.50/15.12.2017.


      Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov organizeaza in data de 26.01.2018, concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist  in specialitatea cardiologie, post publicat in Viata Medicala nr.44, din 03.11.2017. Concursul se va desfasura in cadrul Sectiei clinice Cardiologie I, Pavilion Astra, ora 08.00.


       Rezultatele obtinute de candidati la proba scrisa (test grila) la concursul de ocupare a posturilor temporar vacante de personal contractual (asistenti medicali si infirmiere), click AICI.


       Anunt privind selectia dosarelor de concurs depuse de candidati pentru participarea la concursul de ocupare a posturilor vacante de manipulant bunuri, din data de 28.12.2017, click AICI.


       Anunt privind selectia dosarelor de concurs depuse de candidati pentru participarea la concursul de ocupare a postului vacant de Sef birou Administrativ-Transporturi din data de 28.12.2017, click AICI.


       In atentia candidatilor inscrisi la concursul de ocupare a posturilor vacante de registrator medical, click AICI.


      Anunt privind selectia dosarelor de concurs depuse de candidati pentru participarea la concursul de ocupare a posturilor temporar vacante de asistenti medicali si infirmiera din data de 22.12.2017, click AICI. 


       Rezultatele finale obtinute de candidati la concursul de ocupare a posturilor vacante de registrator medical la Serviciul de Evaluare si Statistica Medicala, click AICI.


       Rezultatele la proba scrisa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de registrator medical la Serviciul de Evaluare si Statistica Medicala, click AICI.    


       Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov organizeaza in perioada 09.01.2018- 11.01.2018, concurs pentru ocuparea unui post vacant de fiziokinetoterapeut in cadrul Sectiei clinice Chirurgie Plastica si  Microchirurgie Reconstructiva. Pentru detalii, click AICI.


       Anunt privind selectia dosarelor de concurs depuse de candidati pentru participarea la concursul de ocupare a posturilor vacante de registrator medical la Serviciul de Evaluare si Statistica Medicala, click AICI.