Tuesday, July 23, 2024
| Login
 Sectia de Neurochirurgie Minimize

Secția de Neurochirurgie din cadrul SCJUBV, înființată în anul 1982, a cunoscut o dezvoltare continuă, iar în momentul de față în acest serviciu activează o echipă tânără și profesionistă implicată atât în tratamentul pacienților cu afecțiuni de urgență, cât și în tratamentul pacienților cronici.

Brașovul este cunoscut în țară ca cea mai importantă zonă turistică. Aceasta clasificare binemeritată aduce pe lângă beneficii și situații neprevazute reprezentate de urgențe traumatice. Calitatea turismului brașovean cuprinde la criterii și posibilitatea asistentei medicale de urgență. Una din misiunile SCJUBV este și acordarea serviciilor medicale în regim de urgență pentru pacienții politraumatizați.

Intervențiile chirurgicale pentru pacienții cu patologie cronică neurochirurgicală oferite de SCJUBV: patologia tumorală cerebrală, traumatologia cranio-cerebrală, hidrocefalia, traumatologia vertebro-medulară (rahisinteză), patologia infecțioasă a sistemului nervos central și patologia degenerativă a coloanei vertebrale.

Sala de operație recent reorganizată deține următoarele dotări:

  • Microscop operator
  • Craniotom
  • High speed Drill
  • Cadru Mayfield
  • Aparat de radiologie mobil           (C-arm)
  • 2 aparate de electrocoagulare
  • Instrumentar de microchirurgie
  • 3 truse de craniotomie
  • 2 truse pentru chirurgie spinală


  
 Servicii medicale oferite Minimize

 

SERVICII MEDICALE OFERITE

  

Pentru pachetul de bază de servicii medicale în asistenta medicală spitalicească pentru afecțiunile acute pentru care plata se face prin tarif mediu pe caz rezolvat, click AICI.

În condițiile în care sunteți asigurat conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov , prin casele teritoriale, va oferă urmatoarele servicii:

 ASISTENTA MEDICALA DE SPECIALITATE IN AMBULATORII CLINICE (acordate de medicul specialist)

- Asigurații beneficiază de pachetul de bază de servicii medicale de specialitate în ambulatoriu, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau de alt medic specialist, cu excepția urgențelor și afecțiunilor confirmate;

- Pentru stabilirea diagnosticului, în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al afecțiunilor în care au fost epuizate toate celelalte posibilități de explorare, pot fi recomandate servicii medicale de inaltă performanta (CT, RMN, Scintigrafie,PET-CT, Angiografie etc.);

- Medicul de specialitate din ambulatoriu recomanda realizarea de investigații paraclinice și prescrie medicamente cu și fără contribuție personală;

- Persoanele care se asigură facultativ beneficiază de servicii medicale de specialitate în ambulatoriu pentru constatarea situației de urgență și pentru depistarea de boli cu potențial endemo-epidemic. Copiii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de serviciile medicale incluse in pachetul de bază;

- Persoanele neasigurate beneficiază de servicii medicale de specialitate în ambulatoriu pentru constatarea situației de urgență și pentru depistarea de boli cu potențial endemo-epidemic.

 SERVICII MEDICALE SPITALICEȘTI

- Pachetul de bază, acordat persoanelor asigurate, include serviciile spitalicești pentru patologia care necesită internare (cazuri acute, cazuri cronice, alte situații justificate) și serviciile spitalicești care nu necesită internare, prestate in regim de spitalizare de zi;

- Internarea in spital se face pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu (in cazurile de urgenta nu este necesar biletul de trimitere) si a documentului care dovedeste calitatea de asigurat a persoanei;

- Pentru urgente medico-chirurgicale si in cazul bolilor cu potential endemo-epidemic, persoanele care se asigura facultativ beneficiaza de servicii spitalicesti gratuite pana la rezolvarea completa a cazului, iar persoanele neasigurate pana la rezolvarea urgentei.

 SERVICII MEDICALE PARACLINICE (analize medicale de laborator)

- La recomandarea medicului de familie si a medicului de specialitate din ambulatoriu, asiguratii au dreptul la investigatii paraclinice in ambulatoriu (analize de laborator, radiografii, EKG, tomografii, RMN, etc.), fara contributie personala, incluse in pachetul de baza;

- Femeile gravide si copiii in varsta de pana la 18 ani, asigurati facultativ, beneficiaza de investigatii paraclicice in ambulatoriu, fara co-plata, la recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din ambulatoriu.

 MEDICAMENTE CU SI FARA CONTRIBUTIE PERSONALA (medicamente compensate si gratuite)

- Persoanele asigurate beneficiaza de medicamente cu sau fara contributie personala, in tratamentul ambulatoriu, prescrise de catre medicii de familie si de catre medici specialisti;

- La o consultatie, pentru fiecare afectiune, pot fi prescrise 1-3 medicamente (exceptie fac copiii cu varste intre 0-12 luni si bolnavii inclusi in programele de sanatate, pentru care numarul de medicamente corespunde schemei terapeutice);

- Medicamentele cu si fara contributie personala se prescriu pentru 3-5 zile in afectiuni acute, 8-10 zile in afectiuni subacute, si pana la 30 de zile in afectiuni cronice (si pana la 60 de zile pentru diagnosticul de diabet zaharat);

- Prescriptia medicala pentru afectiunile acute si subacute este valabila 24 de ore in mediul urban;

- Prescriptia medicala care se elibereaza la externarea din spital cuprinde medicatia pentru maxim 30 de zile;

- Asiguratii beneficiaza de medicamente compensate in proportie de 50%, 90% si 100%;

- Se suporta medicamentele fara contributie personala, conform prevederilor legale in vigoare, pentru copii cu varste cuprinse intre 0 - 18 ani; tineri intre 18 - 26 ani daca sunt elevi, studenti sau ucenici; gravide si lauze; persoane prevazute in legi speciale; persoane diagnosticate cu boli care beneficiaza de gratuitate;

 DISPOZITIVE MEDICALE (orteze si proteze)

- Asiguratii au dreptul la dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice - pentru corectarea vazului, auzului, protezarea membrelor si la alte materiale de specialitate, cu sau fara contributie personala.

Dispozitivele medicale se acorda la recomandarea medicului de specialitate si cu aprobarea caselor teritoriale.

- Diferenta dintre pretul de vanzare si pretul de referinta suportat de casele teritoriale va fi achitata de catre asigurat direct furnizorului de dispozitive medicale.

 ALTE SERVICII MEDICALE INCLUSE IN ASIGURAREA SOCIALA DE SANATATE

- Servicii medicale de urgenta;

- Servicii medicale de recuperare a sanatatii.

  SERVICIILE CARE NU SUNT DECONTATE DIN FOND

 Contravaloarea acestora fiind suportata de asigurat, de unitatile care le solicita sau alte surse, dupa caz, sunt:

a) servicii medicale acordate in caz de boli profesionale, accidente de munca si sportive, asistenta medicala la locul de munca, asistenta medicala a sportivilor;

b) unele servicii medicale de inalta performanta;

d) servicii hoteliere cu grad inalt de confort;

e) corectii estetice efectuate persoanelor cu varsta de peste 18 ani;

f) unele medicamente, materiale sanitare si tipuri de transport;

g) eliberarea actelor medicale solicitate de autoritatile care prin activitatea lor au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor;

i) transplantul de organe si tesuturi, cu exceptia cazurilor prevazute in Programul National, aprobat de Agentia Nationala de Transplant si CNAS;

j) asistenta medicala la cerere;

k) contravaloarea unor materiale necesare corectarii vazului si auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere;

l) contributia personala din pretul medicamentelor, a unor servicii medicale si a dispozitivelor medicale;

m) serviciile medicale solicitate de asigurat;

n) unele proceduri de recuperare si de fizioterapie;

o) serviciile nemedicale efectuate in unitati medico-sociale;

p) serviciile acordate in cadrul sectiilor/clinicilor de boli profesionale si cabinetelor de medicina a muncii;

 

                                                                                  SERVICII AMBULATORIU

 

AMBULATORIU CARDIOLOGIE 

In cadrul Ambulatoriul de Cardiologie sunt acordate următoarele servicii:

-EKG, ecografie cardiacă,montare de holter EKG, montare de holter HTA

-Consultaţie de specialitate

-Recomandări terapeutice

 

AMBULATORIU DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE 

In cadrul Ambulatoriul de Diabet Zaharat, Nutritie si Boli Metabolice sunt acordate următoarele servicii:

-Luare in evidenta cu intocmire fisa de consultaţie

-Examen clinic + parametrii antropometrici (inaltime, greutate, IMC, talie) -Examen picior diabetic .

-Măsurarea tensiunii arteriale, aliura ventriculara - cu administrare medicatie in regim de urgenta

-Măsurarea glicemiei (sânge capilar) in regim de urgenta

-Determinare HbAlc

-Educaţie : dieta, tehnica injectării insulinei, automonitorizare, ingrijirea piciorului diabetic,

complicaţiile acute, efortul fizic)

-Materiale de educaţie informative audio-video, tipărite.

-Administrare de insulina rapida i.v., i.m. in situaţii de urgenta

-Administrare de glucoza 33% , PEV glucoza 10%, zahăr per os in regim de urgenta

-Eliberare Rp gratuite si compensate pentru comorbiditati

-Eliberare bilete de trimitere pentru investigaţii si consulturi de specialitate

-Eliberare adeverinţe medicale, referate medicale, scrisori medicale

 

 AMBULATORIU MEDICINA INTERNA 

             In cadrul Ambulatoriul de Medicina Interna sunt acordate următoarele servicii:

-Consult medical acordat de medic primar sau specialist

-Monitorizare T A -Examinare fizica generala

-EKG, ecografie generală

-Recomandări pentru investigaţii de specialitate (radiografii, CT,RMN)

-Recomandare  de analize de specialitate

-Consulturi interdisciplinare

-Prescrierea tratamentelor (Rp) ambulatoriu

-Dirijarea in UPU a cazurilor acute, pentru internare

-Programarea cazurilor cronice

 

AMBULATORIU HEMATOLOGIE 

In cadrul Ambulatoriul de Hematologie  sunt acordate următoarele servicii:

-Consult medical acordat de medic primar sau specialist

-Examinare fizica generala

-Recomandări pentru investigaţii de specialitate

-Recomandare de analize de specialitate

-Consulturi interdisciplinare

-Prescrierea tratamentelor (Rp) ambulatoriu

-Prescrierea de reţete gratuite pentru pacienţii hematologici aflaţi in evidenta prin programe naționale

-Dirijarea in UPU a cazurilor acute, pentru internare.

-Programarea cazurilor cronice

 

AMBULATORIU ENDOCRINOLOGIE

               In cadrul Ambulatoriul de Endocrinologie sunt acordate următoarele servicii:

-Consult medical acordat de medic specialist

-Monitorizare TA

-Examinare fizica generala

-Recomandări pentru investigaţii de specialitate

-Recomandare de analize de specialitate

-Consulturi interdisciplinare

-Prescrierea tratamentelor (Rp) ambulatoriu și programe naționale

-Dirijarea in UPU a cazurilor acute, pentru internare.

-Programarea cazurilor cronice si a internărilor de zi.

  

AMBULATORIU ORL

              In cadrul Ambulatoriul de ORL sunt acordate următoarele servicii:

-Consultatii

-Incizii colectii

-Extractie corpi straini

-Audiograme

-Punctii sinus maxilar

-Tamponament anterior

-Evaluări endoscopice cu scop diagnostic și terapeutic

AMBULATORIU GASTROENTEROLOGIE

               In cadrul Ambulatoriul de Gastroenterologie sunt acordate următoarele servicii:

 -Consult gastroenterologie acordat de medici primari

-Urmărirea pacienţilor cu transplant hepatic si eliberarea de Rp. lunar.

-Urmărirea pacienţilor cu boli cronice (rectocolita ulcero-hemoragica, boala Crohn,hepatite virale,boli genetice) cu tratamente speciale și eliberare de Rp prin programe speciale/naționale aprobate de CAS.

-Eliberarea de reţete cu perioada prelungita (luni, ani) pentru bolile cronice

-Evaluări endoscopice prin internările de zi

 

AMBULATORIU NEUROLOGIE

In cadrul Ambulatoriul de Neurologie sunt acordate următoarele servicii:

-Controlul pacienţilor externaţi la 1 luna din Secţia Neurologie (fara bilet trimitere, cu copie dupa biletul de ieşire din Spital si dovada de asigurat)

-Controlul pacienţilor externaţi din Secţia Neurologie la 3, 6, 9 sau 12 luni dupa caz (cu bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada de asigurat)

-Dispensarizarea pacienţilor cronici cu EPILEPSIE , BOALA PARKINSON, DEMENTA, SCLEROZA MULTIPLA, MIASTENIAGRAVIS .

-Eliberarea reţetelor gratuite lunar pentru pacienţii, cu aceste afecţiuni la care s-a întocmit fisa de boala cronica (codurile G11, G12,G13,G14,G16)

-Consult neurologic la recomandarea medicului de familie sau a unui alt specialist (cu bilet de trimitere si dovada de asigurat). Consultul este finalizat prin eliberarea reţetei compensate, concediu medical sau bilet de trimitere către alte specialităţi, analize sau investigaţii imagistice (CT sau IRM),EEG,Eco-dopler, TILT-Test. De asemenea, este informat medicul de familie prin scrisoare medicale despre diagnostic, planul de investigaţii, controale ulterioare, eliberarea primei reţetei compensate si a duratei tratamentului continuat prin cabinetul acestuia.

Consultaţiile neurologice din Ambulatoriu necesita programare prealabila (cu excepţia cazurilor in care este marcat " Urgenta" pe biletul de trimitere), prioritate sunt categoriile de la pct 1 si 3.

 

AMBULATORIU ONCOLOGIE

In cadrul Ambulatoriul de Oncologie sunt acordate următoarele servicii:

-Consulturi de specialitate si luarea in evidenta a pacientului oncologic (intocmirea fisei ONC 2) si declararea in cadrul Registrului National de Oncologie in baza documentelor medicale

stabilirea conduitei terapeutice

-Eliberarea biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice de laborator necesare administrării chimioterapiei si/sau evaluării de etapa

-Eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice; biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice-servicii de inalta performanta

-Eliberarea de reţete din cadrul Programului National de Oncologie P3 si G10

-Planificarea internărilor pentru chimioterapie

-Eliberarea Concediilor Medicale cu cod 14 pentru toti pacienţii oncologici de pe intreg judeţul

-Administrarea de medicamente din cadrul programului P3, cele cu administrare i.m. sau s.c.

-Intocmirea referatelor medicale/adeverinţe medicala necesare comisiilor de expertiza sau ISTH

-Indrumarea pacienţilor către alte servicii in funcţie de complicaţii sau daca completarea diagnosticului oncologic impune.

 

AMBULATORIU ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE

Secţia de Ortopedie - Traumatologie oferă o abordare integrată a nevoilor continue ale pacienţilor, susţinută de cei doi piloni care definesc activitatea noastră: specialişti tineri si profesionalismul desăvârsit al acestora.

In acest sens, activitatea ambulatoriului de specialitate cuprinde de la diagnosticarea afecţiunilor cronice ortopedice dar si al celor acute traumatice, tratamentul complex al acestora, urmărirea la distanta a pacienţilor si ulterior recuperarea si reintegrarea socio-profesionala a acestora.

Astfel, dintre manoperele efectuate în cadrul serviciului nostrum se remarca:

-imobilizări cu mijloace contentive: orteze mobile sau fixe, feşi elastice sau autoadezive, feşi gipsate sau din răşini sintetice, precum şi îndepărtarea acestora.

-servicii de mică chirurgie ortopedică;

-pansamentul plăgilor postoperatorii;

-extragerea firelor de sutură postoperatorie;

-infiltraţii intraarticulare;

Suntem susţinuţi în acest sens de dotările moderne si de aparatura de ultima generaţie achiziţionată.

Personalul secţiei si implicit cel care deserveşte ambulatorul integrat respectă cele mai înalte standarde profesionale şi etice, siguranţa şi calitatea actului medical fiind garantate de eforturile noastre permanente de îmbunătăţire a activităţii şi de certificatele prestigioase obţinute de-a lungul anilor ale acestora.

 

AMBULATORIU OBSTETRICA-GINECOLOGIE

            In cadrul Ambulatoriul de Obstetrica-Ginecologie sunt acordate următoarele servicii:

-Consultații și ecografii

-Test Babeș-Papanicolau

-Recoltare de culturi

-Urmărirea evoluției sarcinii

 

 AMBULATORIU UROLOGIE

            In cadrul Ambulatoriul de Urologie sunt acordate următoarele servicii:

-Consultaţii urologice de specialitate: TR, examen clinic organelor genitale

-Ecografii diagnostice

-Schimbat /montat sonda uretro-vezicala

-Pansamente plăgi

-Suprimare fire

-Instilatii endo-vezicale

-Schimbat sonde ureterale de la nivelul ureterostomiei

-Dilataţii uretrale

-Schimbat sonde de cistostomie

-Ingrijirea stomelor.

-Eliberare: reţete simple/compensate, scrisori medicale, recomandări pentru pungi de ureterostomie, sonde permanente (autosondaj)

 

 AMBULATORIU REUMATOLOGIE

   In cadrul Ambulatoriul de Reumatologie sunt acordate următoarele servicii:

-Consult medical acordat de medic primar sau specialist

-Monitorizare T A

-Examinare fizica generala

-Recomandări pentru investigaţii de specialitate (ecografii, radiografii, EKG) și de înaltă performanță

-Recomandare de analize de specialitate

-Consulturi interdisciplinare

-Prescrierea tratamentelor (Rp) ambulatoriu/programe naționale

-Dirijarea in UPU a cazurilor acute, pentru internare

-Programarea cazurilor cronice

 

AMBULATORIU CHIRURGIE

                  In cadrul Ambulatoriul de Chirurgie sunt acordate urmatoarele servicii:

-Tratamentul plagilor, necrozelor

-Anestezie, scoaterea  firelor

-Microchirurgie

--Eliberare: reţete simple/compensate, scrisori medicale, recomandări speciale