Tuesday, July 23, 2024
..:: Legislatie » Legi ::..
| Login
 Sectia de Neurochirurgie Minimize

Secția de Neurochirurgie din cadrul SCJUBV, înființată în anul 1982, a cunoscut o dezvoltare continuă, iar în momentul de față în acest serviciu activează o echipă tânără și profesionistă implicată atât în tratamentul pacienților cu afecțiuni de urgență, cât și în tratamentul pacienților cronici.

Brașovul este cunoscut în țară ca cea mai importantă zonă turistică. Aceasta clasificare binemeritată aduce pe lângă beneficii și situații neprevazute reprezentate de urgențe traumatice. Calitatea turismului brașovean cuprinde la criterii și posibilitatea asistentei medicale de urgență. Una din misiunile SCJUBV este și acordarea serviciilor medicale în regim de urgență pentru pacienții politraumatizați.

Intervențiile chirurgicale pentru pacienții cu patologie cronică neurochirurgicală oferite de SCJUBV: patologia tumorală cerebrală, traumatologia cranio-cerebrală, hidrocefalia, traumatologia vertebro-medulară (rahisinteză), patologia infecțioasă a sistemului nervos central și patologia degenerativă a coloanei vertebrale.

Sala de operație recent reorganizată deține următoarele dotări:

 • Microscop operator
 • Craniotom
 • High speed Drill
 • Cadru Mayfield
 • Aparat de radiologie mobil           (C-arm)
 • 2 aparate de electrocoagulare
 • Instrumentar de microchirurgie
 • 3 truse de craniotomie
 • 2 truse pentru chirurgie spinală


  
 Legislatie Minimize

 

    CODUL de CONDUITA a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ,pentru detalii, click AICI


    CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003.


    NORMA din 5 ianuarie 2018 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.


    HOTARARE nr.395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de apicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016


    LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice


   Ordin nr.48 din 26 ianuarie 2009 privind aprobarea Protocolului national de triaj al pacientilor din structurile pentru primirea urgentelor.


   HOTARARE nr.720 din 9 iulie 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii.


   Ordin nr.233 din 14 martie 2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu  medical.


   Ordin nr.870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar.


   Ordin nr.961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private.


   Ordin nr.1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.


   Ordin nr.1706 din 2 octombrie 2007 privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor.


   LEGE nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii.


   Ordin nr.1782 din 28 decembrie 2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi.


   Ordonanta de urgenta nr.158  din 17 noiembrie 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate


   Ordinul nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare 

 • Anexa nr.1  NORME privind procedura de autorizare sanitara de functionare a spitalului
 • Anexa nr.2  NORME privind organizarea functionala a spitalului
 • Anexa nr.3  NORME privind structura functionala a compartimentelor si serviciilor din spital
 • Anexa nr.4  NORME privind asigurarea conditiilor generale de igiena

   Ordin nr. 919 din 27 iulie 2006 privind aprobarea normelor metodologice de inregistrare, stocare, prelucrare si transmitere a informatiilor legate de activitatea spitalului.

   Ordin nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului.


     Ordinul nr.1365/2008 privind organizarea serviciului de paza si a serviciului de acces in unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii Publice.


    Ordin nr. 413 din 24 martie 2009 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare

      -Instructiuni  privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletelor de internare utilizate in sistemul de asigurari sociale de sanatate.


    Ordin nr. 384 din 26 martie 2009 privind aprobarea meodelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare.

    -Instructiuni  privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletelor de internare utilizate in sistemul de asigurari sociale de sanatate.


    Ordin nr. 302 din 10 aprilie 2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala.


    Ordin nr. 832 din 23 aprilie 2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala.


    Ordin  nr. 489 din 23 octombrie 2006 pentru aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice, utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletelor de trimitere pentru investigatii paraclinice.


      Hotararea nr. 680 din 3 Iunie 2009  privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referintă al medicamentelor, pentru pensionari.


     Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144 / 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.


     Ordin nr. 541 din 31 mai 2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate


     Ordin nr. 542 din 31 mai 2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate


     Ordin nr. 870 din 31 mai 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala


     Ordin nr. 951 din 22 decembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de  sanatate.


     Ordin nr.952 din 22 decembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare  utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru sevicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de  sanatate.


     Ordin nr. 680 din 29 iunie 2012 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare  a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala.


      Ordin nr. 674 din 29 iunie 2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu.


      Ordin nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.


      Ordin nr. 1025 din 07.12.2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale.


      Legea drepturilor pacientului nr. 46 din 21 ianuarie 2003  -   Norma din 12 dec.2016 de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46/2003


      Legea nr. 544 din 12 oct.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public